Literatura: Ukrains'ka klasyka Zarubijna literatura 
Shkolyaram: Shkil'ni tvory Stysli perekazy ukrains'koi literatury Stysli perekazy zarubijnoi literatury 
Russkaya lyteratura: Kratkyy pereskaz 
Sochynenyya: Russkaya lyteratura Zarubejnaya lyteratura 

translit kyryllytsya

Long

Tvory za: abetkoyu ↑   P

[ P ]

Pastusha povist' pro Dafnisa i Hloyu   15.6 KB 


Vgoru