Literatura: Ukrains'ka klasyka Zarubijna literatura 
Shkolyaram: Shkil'ni tvory Stysli perekazy ukrains'koi literatury Stysli perekazy zarubijnoi literatury 
Russkaya lyteratura: Kratkyy pereskaz 
Sochynenyya: Russkaya lyteratura Zarubejnaya lyteratura 

translit kyryllytsya

Gal'yash Lievchik

Tvory za: abetkoyu ↑   O

[ O ]

Oy, tyajko   597 B 


Vgoru